شرکت پی آییژ

محصول سالها تجربه کار تیمی و دانش شخصی اعضای
آن است. این شرکت (پی آییژ) در سال 1399 برای فعالیت در
صنعت ساختمان به ثبت رسید.
همکاری تیم پی آییژ تحت عناوین مختلف
و در مجموعه های مختلف در طول 2 دهه اخیر
باعث بازده کاری بالا و در نهایت دستیابی به نتایج مطلوب شده است.

مدیران پی آییژ :

مدیران شرکت پی آییژ با سابقه ساخت پروژه های مسکونی، تجاری-بیمارستانی و صنعتی (داروسازی) تیمی را در سطوح بالا و برجسته تشکیل داده اند که با تکیه بر تجربه و علم مهندسی و با داشتن  کادری جوان و خوش فکر، آمادگی خود را برای ارائه خدمات اعلام می دارند.